Respect dag Biervliet

Dag Allen,

10 december is er ook bij Biervliet een bijeenkomst geweest ter nagedachtenis van Richard Nieuwenhuijzen en zijn er in overleg met elkaar een heleboel punten benoemd om het respect naar elkaar toe en naar de scheids(grens)rechters te vergroten.
De punten zijn ondertussen in het bestuur doorgenomen en het bestuur zal hier verder mee aan de slag gaan. De KNVB heeft ook aangegeven met een plan te komen in Maart. Als club wachten we even af wat hier de inhoud van is en dit zullen we dan meenemen in ons eigen plan van aanpak.

We zijn de gebeurtenissen dus nog niet vergeten ondanks dat het misschien wat stil is op dit vlak!

namens het bestuur,

David Mullaert