Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

Beste,

de notulen van de ALV 2021 zijn op te vragen bij de secretaris.

Bestuur VV Biervliet