Grote Club actie

Bedankt voor de gekochte en verkochte loten! Een mooie opbrengst voor de club van €861 euro!